کلوپ دریایی

بزرگترین مجموعه فراساحلی دریای خزر در مجتمع شهر سبز رامسر اجرا گردیده تا گردشگران بتوانند از امکانات آن از جمله جت اسکی، پارسیلینگ با چتر ـ شاتل دو نفره و تک نفره، اسکی روی آب، قایقرانی با قایق بزرگ دلفین، قایق سواری با قایق دلفین و قایق رانی با قایق کوچک استفاده کنند.
همچنین از امکانات جانبی آن پیست سوار کاری و پیاده روی نام برد.