سرگذشت بیلیارد

ورزش بیلیارد دارای تاریخچه بسیار غنی می باشد و اغلب مردم از دوران نوجوانی علاقمند به این ورزش فکری و جذاب می شوند و آنرا به صورت حرفه ای می آموزند که ما در اینجا به اختصار به توضیح آن می پردازیم .

تا قرن پانزدهم این بازی مدتی در اروپای شمالی و گویا در فرانسه بر روی چمن مانند بازی کروکت ( نوعی بازی با گوی و حلقه ) انجام می شده است. بعد از مدتی این بازی به مکانهای سربسته بر روی میز پوشیده از پارچه سبز که شبیه به چمن بوده تغییر مکان یافته و در اطراف لبه های این میز حاشیه ای ساده قرار گرفته بود.

بیلیارد در ابتدا با دو توپ بر روی یک میز شش حفره ای با یک حلقه شبیه به حلقه بازی کروکت و یک چوب عمود که به عنوان سپر بود، انجام می شد. تا قرن هجدهم به تدریج حلقه و سپر ناپدید شدند و تنها حفرها و توپها باقی ماندند.

قبل از سال ۱۸۰۰ این بازی به عنوان بیلیارد اعیان زادگان شناخته می شد اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم با حرفه ها و مشاغل مختلف از آغاز این بازی را انجام می دادند.

بازی های جذاب و پرطرفدار در بیلیارد

 

انواع بازی ها :

ایت بال یک بازی اعلام ضربه ای است که با توپ سفید (کیو بال ) و ۱۵ توپ هدف شماره دار از یک تا ۱۵ است. یک بازیکن باید توپهای از ۱ تا ۷ (توپهای تمام رنگی یا solid ) و بازیکن دیگر توپهای ۹ تا ۱۵ ( توپهای خطی یا stripe ) را در پاکت بیاندازد و وقتی گروه توپهای یک بازیکن همه وارد پاکت شدند آن وقت با وارد کردن توپ ۸ به طور قانونی در پاکت برنده گیم خواهد بود.

اعلام ضربه این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل از ضربه می باشد اما توپهای کاملا واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند ولی این حق بازیکن حریف می باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نماید.

ضربه های ترکیبی و غیره که از طریق باند ضربه زده می شود به دلیل مشخص نبودن باند و توپ وپاکت هدف اعلام می گردد . اما در زمان ضربه نیازی به اعلام جزئیات آن از قبیل شماره باند – گوشه ها – توپهای به هم چسبیده و غیره نیست. توپهای که به طور خطا وارد پاکت شوند در پاکت باقی می ماند بدون توجه به این که توپهای مورد نظر متعلق به ضربه زننده و یا حریف او می باشد در زمان شروع گیم و پخش نیاز به اعلام ندارد و بازیکنی که در اجرای پخش توپها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیاندازد بازی او ادامه دارد ولی هنوز نیز آزاد می باشد و رنگی انتخاب نشده است.

بازیکن ضربه زننده می بایست اولین بار ضربه را به توپ خود بزند و اگر در ادامه توپ حریف پاکت شود خطایی صورت نگرفته و بازیکن بعدی ادامه خواهد داد.

آموزش ایت بال Eight Ball

قوانین و آموزش آنها بطور خلاصه

شروع بازی :شروع بازی :

چیدن توپها: توپها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که بود ۸ در وسط مثلث یک توپ در نوک آن و در روی نقطه پیرامید و یک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.

پخش قانونی ( شروع گیم ) :

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید ( با توپ سفید از پشت خط شروع ) طوری توپها را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیافتد یا حداقل ۴ توپ شماره دار با باند برخورد نمایند . چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباشد خطا محسوب شده و بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد مجدداً شروع کند یا میز را به همان شکل قبول نماید.

افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش

۱.چنانچه در یک پخش ( شروع بازی ) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود کلیه ی توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( به جز توپ شماره ۸ که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده) آن