سقوط آزاد

 ارتفاع دستگاه: 26 متر
بلندترین ارتفاع حرکت دستگاه: 20 متر
سرعت دستگاه: 4 متر بر ثانیه
ظرفیت: 16 نفر
سن: بالای 12 سال
قد: بالای 1/30