قیمت هتل


نرخ پاییز 93 هتل بام سبز رامسر

نوع اتاق

ظرفیت

قیمت به ریال

کلبه  جنگلی

2

3/160/000

کلبه جنگلی

4

4/240/000

کلبه جنگلی

6

5/660/000

سوئیت ماه عسل

2

4/200/000

سوئیتVIP

2

6/550/000

سوئیت کوهستان

4

7/510/000

هزینه هرنفر تخت اضافه 900.000 ریال می باشد.

هزینه ها شامل :صبحانه و مینی بار و پارکینگ می باشد.

ساعت تحویل اتاق به میهمان 15 و ساعت تخلیه 12 می باشد.

شرایط و مقررات:

هتل در سایت بالای تله کابین رامسر و داخل محیط کوهستانی و جنگلی قرار دارد.

میهمانان هتل موظفند تا قبل از پایان کار تله کابین (ساعت 19)  در سایت بالا حاضر باشند. در غیر این صورت هتل هیچ مسئولیتی در قبال انتقال میهمانان به سایت بالا بر عهده نمی گیرد.

هزینه بلیط تله 180.000ریال به ازای هر نفر،یک بار در صورتحساب نهایی میهمان لحاظ می شود و میهمانان در طول اقامت می توانند تا 2 بار در روز به صورت رایگان از تله کابین استفاده کنند.

برای کودکان زیر 5 سال هزینه ای بابت اقامت و بلیط تله کابین دریافت نمی شود.

طبق قوانین هتل ها ،همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی می باشد، همچنین محرمیت مسافران مورد تاکید است.

ازآوردن هرگونه مواد آتش زا به هتل خودداری فرمائید.

به علت قرارگرفتن هتل درسایت بالای تله کابین وتردد با تله کابین از آوردن چمدانهای حجیم وسنگین خودداری فرمائید.

از آوردن حیوانات خانگی جدا خودداری فرمائید.

به علت کوهستانی بودن محیط هتل پوشیدن کفشهای ورزشی ومناسب توصیه می شود.

 

نرخ تابستان  93 هتل بام سبز رامسر
نوع اتاق
ظرفیت اتاق
قیمت برد هتل به ریال
ظرفیت نفر اضافه
کلبه جنگلی 2 نفره
2
3.950.000
1
کلبه جنگلی 4 نفره
4
5.300.000
1
کلبه جنگلی 6 نفره
6
7.080.000
1
VIP سوئیت
2
7.280.000
2
سوئیت ماه عسل
2
4.940.000
-
سوئیت کوهستان
4
8.840.000
2

شرایط ومقررات هتل:
هتل در سایت بالای تله کابین رامسر و در یک محیط کوهستانی و جنگلی قرار دارد.
هزینه های هتل شامل صبحانه، مینی بار و پارکینگ می باشد.
هزینه سرویس تخت اضافه 000/900ریال می باشد.
ساعت تحویل اتاق به مهمان 15 و ساعت تخلیه 12 می باشد.
مهمانان هتل موظفند تا قبل از پایان کار تله کابین (ساعت 19) در سایت بالا حضور داشته باشند. در غیر این صورت هتل هیچ مسئولیتی در قبال انتقال مهمانان به سایت بالا بر عهده نمی گیرد.
هزینه بلیط تله کابین 00/180 ریال به ازای هر نفر، یک بار در صورتحساب نهایی میهمان لحاظ می شود و میهمانان در طول اقامت می توانند تا 2 بار در روز به صورت رایگان از تله کابین استفاده نمایند.
برای کودکان زیر 5 سال، هزینه ای بابت اقامت و بلیط دریافت نمی شود.
طبق قوانین همه هتل ها، به همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی می باشد، همچنین محرمیت مسافران مورد تاکید است.
از آوردن هرگونه مواد آتش زا به هتل جدا خودداری فرمائید.
به علت قرار گرفتن هتل در سایت بالای تله کابین و تردد با تله کابین، از آوردن چمدانهای حجیم و سنگین خودداری فرمائید.
به همراه داشتن حیوانات خانگی ممنوع می باشد.
 

نرخ بهار (16/01/93 الی 31/03/93) هتل بام سبز رامسر
 
قیمت به ریال
 
ظرفیت
 
 
نوع اتاق
3.040.000
2
 
کلبه جنگلی
 
4.080.000
4
 
کلبه جنگلی
 
5.450.000
6
کلبه جنگلی
 
3.800.000
2
سوئیت ماه عسل
 
5.600.000
2
سوئیت VIP
 
6.800.000
4
سوئیت کوهستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·         هزینه های هتل شامل صبحانه ، مینی بار و پارکینگ می باشد.
·         هزینه سرویس نفراضافه 800.000 ریال می باشد .
·         ساعت تحویل اتاق به مهمان 15 و ساعت تخلیه 12 می باشد.
شرایطومقررات :
·         هتل در سایت بالای تله کابین رامسر و در یک محیط کوهستانی و جنگلی قرار دارد.
·         مهمانان هتل موظفند تا یک ساعت قبل از پایان کار تله کابین (ساعت 18.30) در سایت بالا حضور داشته باشند.در غیر این صورت هتل هیچ مسئولیتی در قبال انتقال مهمانان به سایت بالا بر عهده نمی گیرد.
·         هزینه بلیط تله کابین 180.000 ریال به ازای هر نفر ، یک بار در صورتحساب نهایی میهمان لحاظ می شود و میهمانان در طول اقامت می توانند تا 2 بار در روز به صورت رایگان از تله کابین استفاده نمایند.
 
 
·         برای کودکان زیر 5 سال ، هزینه ای بابت اقامت و بلیط دریافت نمی شود.
·         طبق قوانین همه هتل ها ، به همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی می باشد ، همچنین محرمیت مسافران مورد تاکید است.
·         از آوردن هرگونه مواد آتش زا به هتل جدا خودداری فرمائید.
·         به علت قرار گرفتن هتل در سایت بالای تله کابین و تردد با تله کابین ، از آوردن چمدانهای حجیم و سنگین خودداری فرمائید.
·         به همراه داشتن حیوانات خانگی ممنوع می باشد.
·         به علت کوهستای بودن محیط هتل پوشیدن کفشهای ورزشی و مناسب توصیه می شود.
 
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.telecabinramsar.com   مراجعه نمائید
 
نرخ نوروز 93 هتل بام سبز رامسر
نوع اتاق
ظرفیت
قیمت به ریال
کلبه جنگلی
2
3800000
کلبه جنگلی
4
5100000
کلبه جنگلی
6
6820000
سوئیت ماه عسل
2
4.750.000
سوئیت های یاس، کاملیا، رز و نرگس
2
7000000
سوئیت های مگنولیا
2
7500000
سوئیت تایتانیک
2
8000000
سوئیت کوهستان
4
8500000
 
هزینه هرنفر تخت اضافه 900000 ریال می باشد.
هزینه ها شامل :صبحانه و مینی بار و پارکینگ می باشد.
ساعت تحویل اتاق به میهمان 15 و ساعت تخلیه 12 می باشد.
شرایط و مقررات:
هتل در سایت بالای تله کابین رامسر و داخل محیط کوهستانی و جنگلی قرار دارد.
میهمانان هتل موظفند تا قبل از پایان کار تله کابین (ساعت 19)  در سایت بالا حاضر باشند. در غیر این صورت هتل هیچ مسئولیتی در قبال انتقال میهمانان به سایت بالا بر عهده نمی گیرد.
هزینه بلیط تله کابین160000 ریال به ازای هر نفر،یک بار در صورتحساب نهایی میهمان لحاظ می شود و میهمانان در طول اقامت می توانند تا 2 بار در روز به صورت رایگان از تله کابین استفاده کنند.
برای کودکان زیر 5 سال هزینه ای بابت اقامت و بلیط تله کابین دریافت نمی شود.
طبق قوانین هتل ها ،همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی می باشد، همچنین محرمیت مسافران مورد تاکید است.
رزرو ایام نوروز شامل کنسلی نمی شود.
ازآوردن هرگونه مواد آتش زا به هتل خودداری فرمائید.
به علت قرارگرفتن هتل درسایت بالای تله کابین وتردد با تله کابین از آوردن چمدانهای حجیم وسنگین خودداری فرمائید.
از آوردن حیوانات خانگی جدا خودداری فرمائید.
به علت کوهستانی بودن محیط هتل پوشیدن کفشهای ورزشی ومناسب توصیه می شود.
بنابر قانون عمومی هتلها ساعت ورود به هتل بعد از ساعت 15 روز اول و ساعت تحویل اتاق قبل از ساعت 12 روز آخر می باشد. لازم به ذکر است درصورتیکه مهمانان خارج از ساعات کار تله کابین به هتل مراجعه نمایند میبایست هزینه جابجایی 500000 ریال(توسط خودروی مخصوص طی هماهنگی قبلی باپذیزش هتل)بابت هربار استفاده را به هتل پرداخت نمائید.
متاسفانه مشکلی در رزرو آنلاین به وجود آمده است.
لطفا برای هماهنگی بیشتر با شماره 01925363519 تماس حاصل فرمایید