مراکز آب درمانی و چشمه ها

در دل طبیعت استان مازندران به ویژه در مناطق کوهستانی، تعدادی چشمه معروف و شناخته شده وجود دارد که مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد. برخی از این چشمه ها چنان پر آب هستند که به آنها رود گفته می شود و برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند و برخی دیگر خواص درمانی دارند.
کانونهای چشمه های بزرگ مازندران عبارتند از:

چشمه های آب گرم رامسر، جواهرده، کتالم، سادات محله، آب فرنگی، آب اسک، استراباکو، رینه، آمولو، لاریجان، هفت خونی، هلی کتی چشمه، شهربند، قلعه چشمه، قرمرض، گوکشان. چشمه های مذکور که حاصل فعل و انفعال درونی سلسله جبال مرکزی البرز است، دارای ترکیبات و خواصی هستند که در رفع برخی از بیماریهای مفصلی، استخوانی و پوستی نقش موثر درمانی دارند.

اشتراک گذاری نوشته در :